A+   A-

ProAlign Hawkeye

 
Trijos soļos dažās minūtēs
perfekts rezultāts ar vienkāršu nedārgu
3D riteņu ģeometrijas iekārtu
"HUNTER" Pro Align Hawkeye 2
 
 
 
 
SOLIS 1 SOLIS 2
Izvēlēties automobili no specifikāciju saraksta
Instalēt mērķus un veikt mērīšanu iegūstot rezultātus "pirms regulēšanas"
SOLIS 3
Veikt regulēšanu saskaņā ar instrukciju un izdrukāt mērījumus "pirms un pēc regulēšanas"
 
Darba vieta ar šo iekārtu ļauj veikt mērījumus
uz grīdas, kā arī jebkurā citā pacēlāja augstumā.