A+   A-

Ritošās daļas testeri

 
 
FUCHS HYDRAULIC spēļu testeris AT 20 000
vieglajām un kravas automašīnām
 • maksimālais ass svars 20t
 • kustību diapozons ±50 mm
 • kustību spēks 30 000 N
 • vadības lampa ar kabeli
 • šķērs-, garen-, diagonālkustības visos virzienos abām platēm kopā un atsevišķi
 • barošanas strāva 400V / 50 Hz / 2.2 kW
 
 
MAHA spēļu testeris LMS 20/2
 • maksimālais ass svars 20t
 • kustību diapozons ±50 mm
 • vadības lampa ar kabeli (opcionāli ar radio)
 • standartkustības: pretējas garen- un šķērskustības vienlaicīgi abām platēm
 • opcionāli: papildus viena virziena šķērs- un garen- kustības vienlaicīgi abām platēm un atsevišķu riteņu šķērs- un garen- kustības (pneimatisko piekaru pārbaudei)
 

Hidrauliskais piekares šarnīru spēļu testeris vieglajām automašīnām

SZ – 3.5 H

Tehniskie dati:

 • Max ass svars 2 t;
 • Kustības: šķērskustība 45 mm rotācija 16⁰

Hidrauliskais piekares šarnīru spēļu testeris vieglajām automašīnām

SZ – 4 H

 

Tehniskie dati:

 • Max ass svars 4 t;
 • Kustības: šķērskustība 45 mm rotācija 16⁰
 

Hidrauliskais piekares šarnīru spēļu testeris kravas automašīnām

SZ – 16

 

Tehniskie dati:

 • Max ass svars 18 t;
 • Kustības: šķērskustība 100 mm
 • garenkustība 100 mm

Hidrauliskais piekares šarnīru spēļu testeris kravas automašīnām

SZ – 16 A

 

Tehniskie dati:

 • Max ass svars 18 t;
 • Kustības: šķērskustības  un garenkustības sinhroni un atsevišķi
 • 20 kombinācijas