Notiek ielāde...

Ņemot vērā ES jaunās direktīvas par sīkdaļiņu koncentrācijas mērīšanu vieglajām un kravas automašīnām, vēlamies piedāvāt inovatīvas DPF filtru tīrīšanas iekārtas “OXYHITECH”.

Tā kā 2022. gadā daļēji vai pilnā apjomā sīkdaļiņu mērīšana tiek ieviesta Vācijā, Nīderlandē, Šveicē, Beļģijā arī citās valstīs reģistrētu automobiļu īpašniekiem jārēķinās ar pārbaudēm ceļa apstākļos, līdz ar to svarīgi nodrošināt automašīnu atgāzu parametrus pieļaujamajās robežās arī šeit Latvijā. Latvijā šādas dīzeļautomašīnu atgāzu pārbaudes plānots ieviest tuvāko 2-3 gadu laikā.

“OXYHITECH” tehnoloģijas pamatā ir speciāls tīrīšanas koncentrāts, ar kuru iepilda DPF, pievienojot ūdeni. To atstāj iedarboties 1-3h. Pēc tam filtru pieslēdz iekārtai, kur notiek filtra mazgāšana un skalošana ar gaisa ūdens triecieniem noteiktos ciklos, kuru parametrus uzstāda individuāli.

Tīrīšanas efektivitāti pārbauda ar gaisa spiediena diferences mērījumu ieejā un izejā pirms un pēc tīrīšanas.

Datus var saglabāt PC kā arī nosūtīt vai izdrukāt.

Produkti